zycienakredyt

Zasady zabezpieczenia kredytu gotówkowego

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego przyjmuje wiele ciekawych form, co umożliwia elastyczne kształtowanie warunków współpracy pomiędzy kredytodawcami, a kredytobiorcami. W artykule ocenisz najważniejsze zasady zabezpieczenia kredytu gotówkowego. Dzięki temu zwiększysz bezpieczeństwo budżetu domowego.

Założenia w zabezpieczaniu umów kredytowych

Zabezpieczenie kredytu jest zawsze większe od kwoty pożyczki. To naturalna zasada przydatna w analizie ryzyka. Zatem przy niewielkich kredytach gotówkowych zabezpieczenie przyjmuje proste formy. To z reguły podpisanie weksla in blanco, czy akceptacja oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej. Jedna z form zabezpieczenia kredytu to również standardowe ubezpieczenie. W umowie ubezpieczenia wszystkie prawa przenosisz na kredytodawcę. Pierwszym zabezpieczeniem umowy kredytowej jest rzetelna ocena sytuacji majątkowej potencjalnego dłużnika. Kredytodawca monitoruje dochody, strukturę wydatków, ilość domowników, ewentualne zaległości w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Biurze Informacji Gospodarczej. Akurat w BIG kredytodawca widzi, czy zalegasz z opłatami za media, za mandaty, alimenty i inne grupy podstawowych, społecznych zobowiązań. Wartość zabezpieczenia trzeba porównywać zawsze do kwoty kredytu, ale również odsetek w założonym terminie. Przy długoterminowych umowach często dochodzi do utraty wartości zabezpieczenia, co wywołuje potrzebę wniesienia dodatkowej ochrony. W umowach krótkoterminowych taka sytuacja występuje niezwykle rzadko. Najpopularniejsze zabezpieczenie w dłuższych umowach to ustanowienie hipoteki, niekoniecznie całej. Można regulować zabezpieczenie poprzez wydzielenie części majątku.

Ochrona umów kredytowych ma większe znaczenie ekonomiczne

Zabezpieczony kredyt to obowiązek banków komercyjnych ze względu na normy prawa bankowego. Brak ochrony umów kredytowych powoduje szerokie, makroekonomiczne, mocno negatywne konsekwencje, w których dochodzi do realnego zagrożenia depozytów. W Polsce nad regułami funkcjonowania banków czuwa Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, a także Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki wskazanym podmiotom nawet bankructwo banku nie przekłada się na całkowite straty depozytów.