zycienakredyt

Archiwum: czerwiec 2014

Lokata sposobem na pomnażanie oszczędności

Każda lokata stanowi bankowy produkt, i jest to umowa, zawarta pomiędzy bankiem a danym klientem zainteresowanym właśnie takim produktem. Polega ona na tym, iż klient wpłaca określoną sumę pieniędzy a placówka finansowa jest zobowiązana do pomnożenia jej, i zwrócenia wraz należnymi odsetkami w terminie zaznaczonym na podpisanej umowie. czytaj dalej